කර්මාන්ත පළපුරුද්ද අවුරුදු 19 ක්!

Fuzhou Junding Weiye Imp. & Exp. සමාගම, ජොයින්ටොප් චයිනා ඉන්ඩස්ට්‍රි කෝ ලෙසද නම් කර ඇත .එච්.කේ හි එල්ටීඩී යනු සමූහ සමාගමකි. ක්‍රීඩා ඉලක්ක, යෝග මැට්, ට්‍රම්ප් සහ සමහර ක්‍රීඩා උපාංග ඇතුළු ප්‍රධාන නිෂ්පාදන.

වැඩිදුර කියවන්න
දැක්ම සියලු ඔබ අපේ නිෂ්පාදන වලට කැමති නම් සාම්පල ලබා ගැනීමට ක්ලික් කරන්න!